PROFIL LULUSAN

 • Profil  Utama Lulusan

Profil utama lulusan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah menjadikan tenaga broadcasting, jurnalistik dan dakwah yang profesional yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika keilmuan dan profesi.

 • Profil Tambahan Lulusan (dipilih)
  1. Peneliti Komunikasi dan Penyiaran Islam
  2. Dai dan Daiyah di masyarakat
  3. Trainer Komunikasi dan penyiaran islam
  4. Pemimpin sosial-keagamaan di masyarakat
  5. Jurnalis
  6. Desainer Komunikasi dan penyiaran Islam